Teil tekkis küsimusi? +372 634 73 71

Reeglid

DOMO.EE veebipoe reeglid

 

I. Üldsätted

 1. Internetis tegutseva poe Domo.ee (edaspidi Pood) reeglid (edaspidi Reeglid) kehtivad Kliendile, kes tellib kaupa Domo.ee Poest.
 2. Domo.ee jätab endale õiguse Poe Reegleid muuta. Poes oste sooritades nõustub Klient tellimuse esitamise hetkel kehtivate Reeglitega (näidatakse tellimuse juures).
 3. Kliendil ei ole võimalik Domo.ee Poele tellimust esitada kui ta pole tutvunud Poe Reeglitega. Kõikidel juhtudel peetakse, et Klient on tutvunud Reeglitega ja on nendega nõus, kui ta kinnitab linnukesega kastikese ”Olen tutvunud ja nõustun reeglite ja privaatsuspoliitikaga.” Kui Klient ei nõustu osaliselt või täielikult Reeglitega peab ta mitte esitama elektroonilise tellimuse Domo.ee veebipoes. Vastasel juhul peetakse, et Klient on tutvunud ja nõustub tingimusteta Poe kõigi Reeglitega.
 4. Domo.ee ei kanna mingil viisil vastutust juhul, kui Ostja saab kahju selle tõttu, et ei pööranud tähelepanu talle esitatud soovitustele ja oma kohustustele ja ei tutvunud Poe Reeglitega, kuigi talle oli selleks võimalus antud.

 

II. Privaatsuspoliitika

 1. Domo.ee Poest kaupade tellimiseks on Kliendil võimalus registreerida konto Domo.ee kodulehel, sisestades selleks oma e-posti aadressi ja soovitud parooli või tellida kaupu registreerumata. Domo.ee kinnitab, et registreerimise järel ei saadeta Kliendile ilma tema loata informatiivseid teateid, välja arvatud need, mis on vajalikud kaupade tellimiseks ja kättetoimetamiseks. Kui Klient soovib saada ka Domo.ee uudiskirju, on tal võimalus liituda nende saajaks.
 2. Küpsis - see on väike tekstifail, mis saadetakse iga veebilehte külastanud isiku seadmesse, mille abil veebilehte sirviti ja salvestatakse ajutiselt selles seadmes. Sama veebilehekülje lehitsemisel järgmisel korral teie veebilehitseja loeb küpsise läbi ja edastab informatsiooni veebileheküljele või elemendile. Küpsiste poolt veebilehel kogutav informatsioon aitab veebilehe külastajat ära tunda, salvestada veebilehe külastamise ajaloo ja selle tulemusel pakkuda külastajale orienteeritud sisu. Küpsiste ülesanne Domo.ee veebilehel on:
 • tagada veebilehe järjekindel funktsioneerimine;
 • tagada ostukorvi funktsionaalsus;
 • meenutada meeldinud kaupu;
 • koguda lehekülje külastamise statistikat.

Soovides kustutada kõik oma arvutisse salvestatud küpsised, lugege kasutatava veebilehitseja juhendit, mille leiate veebilehitseja menüüst: Abi.

Märkus: kustutades meie küpsised ei saa te kasutada meie veebilehe mõningaid funktsioone.

 1. Kaupade tellimiseks peab Ostja esitama kaupade ostu-müügi lepingu (edaspidi – Leping või Ostu-müügi Leping) sõlmimiseks ja kaupade kättetoimetamiseks vajalikud Ostja andmed: eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber, aadress ja teised kauba tellimise vormil näidatud kohustuslikud andmed. Domo.ee tagab, et neid andmeid kasutatakse ainult kaupade müümise ja kättetoimetamise eesmärgil ega avalda neid kolmandatele osapooltele, välja arvatud Domo.ee partnerid, kes osutavad kaupade kättetoimetamise või teisi tellimuse vormistamise või täitmisega seotud teenuseid. Kõik muud Kliendi andmete edastamise juhud kolmandatele osapooltele lepitakse alati eelnevalt Kliendiga kokku. Kõikidel muudel juhtudel võib Kliendi isikuandmeid avaldada kolmandatele osapooltele ainult EV seadusaktides sätestatud korras.
 2. Ostja, registreerudes Domo.ee Kaupluses ja tellides kaupu, kohustub kaitsma ja mitte avaldama oma sisselogimise andmeid. Samas kinnitab Ostja, et on täisealine ja tal on õigus tellida kaupu Domo.ee Poest. Juhul kui Ostja avaldab oma sisselogimise andmed, vabastatakse Domo.ee mistahes sellega seotud vastutusest ja/või Ostja kantud võimalikust kahjust. Kõiki Ostja sisselogimise andmetega sooritatud toiminguid peetakse sooritatuks Ostja poolt ja Ostja kannab kogu vastutust tema sisselogimise andmetega sooritatud toimingute eest.
 3. Ostja vastutab täielikult tema registreerumise vormil ja/või tellimuse vormil esitatud andmete õigsuse eest.
 4. Reeglitega tutvudes kinnitab Ostja, et teda on teavitatud sellest, et lehitsedes Domo.ee Poe kodulehte, paigutatakse tema arvutisse küpsisefailid (failid laetakse alla veebiserverist).
 5. Domo.ee kinnitab, et püüab Klientide isikuandmete kaitseks kasutada võimalikult ajakohast tehnoloogiat.

 

III. Tellimuse esitamise kord ja -tingimused

 1. Ostja valib Poe koduleheküljel talle meeldivad tooted. Ostja valiku alusel moodustatakse ostukorv.
 2. Moodustanud ostukorvi tuleb Ostjal valida kättetoimetamise viis ja sisestada vajalikud andmed Ostu-müügi lepingu sõlmimiseks Domo.ee ja Ostja vahel ning valitud kaupade kättetoimetamise eesmärgil: oma nimi, perekonnanimi, telefoninumber, kättetoimetamisaadress ja täiendav informatsioon, mis võib olla tähtis Lepingu sõlmimisel ja tellitud kauba kättetoimetamisel. Domo.ee kinnitab, et kasutab Kliendi esitatud isikuandmeid ainult kaupade müümise ja kättetoimetamise eesmärgil ning järgib EV seadusaktides sätestatud isikuandmete kaitse nõudeid.
 3. Ostja peab valima ühe Domo.ee veebipoe valikus olevatest makseviisidest: epangandus, pangaülekanne, pangakaart või sularaha (sellest lähemalt Reeglite V jaos). 
 4. Ostja peab veenduma, et esitatud andmed on õiged ja vastavad tema soovidele. Tal on võimalus parandada vigaseid andmeid enne tellimuse esitamist Domo.ee Poele. Ostjale antakse võimalus korrigeerida kaupade kättetoimetamiseks vajalikke isikuandmeid. Klient ei saa tellimust kinnitada enne, kui ta on tutvunud ja nõustunud Domo.ee Poe Reeglitega. Kui Klient pole Reeglitega tutvunud enne kaupade ostukorvi tõstmist, peab ta seda tegema enne tellimuse kinnitamist.
 5. Pärast kinnitamist saadetakse tellimus Domo.ee veebipoodi töötlusesse. Tellimus loetakse esitatuks alates hetkest, kui Domo.ee on selle kätte saanud. Sellest hetkest hakkab kehtima leping Kliendi ja Domo.ee veebipoe vahel. Kuid Ostu-müügi lepingut hakatakse täitma, kui Domo.ee veebipood saab Kliendi valitud pangast kinnituse, et tellimuse eest on tasutud (välja arvatud juhul, kui valitakse tasumine kauba kättesaamisel). Kui kauba eest makstakse selle kättetoimetanud kullerile, jõustub müüjale - Domo.ee Lepingu täitmise kohustus alates hetkest, kui Ostja kinnitab oma tellimuse Domo.ee veebipoes.
 6. Pärast tellimuse esitamist saadab Domo.ee süsteem Kliendile automaatse e-kirja, kus on näidatud tellitud tooted ja Kliendi esitatud andmed.
 7. Pärast seda, kui Domo.ee on saanud pangast teate, et Klient on tellitud kauba eest Poele tasunud (välja arvatud juhul, kui valitakse tasumine kauba kättesaamisel), saadetakse Kliendi e-posti aadressile teade. Pangast saabunud tasumise kinnituse hetke loetakse Kliendi ja Domo.ee vahelise Lepingu täitmise alguse momendiks.
 8. Kliendi esitatud tellimust säilitatakse Domo.ee andmebaasis vastavalt Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud taoliste andmete säilitamistähtaja vältel.
 9. Kõikidel juhtudel peetakse, et Klient on tellimust esitades tutvunud Poe Reeglitega ning nõustub tingimusteta kõigi Poe Reeglitega kui ka teiste tellimuse juures täpsustatud tingimustega.
 10. Leping sõlmitakse ja täidetakse riigikeeles.

 

IV. Garantiid ja kaupade hindade määramine

 1. Iga kauba omadused on esitatud kauba juures oleva kirjelduses.
 2. Domo.ee märgib ja Ostja kinnitab, et on kursis asjaoluga, et Poes esitletava kauba värvitoon võib Ostja poolt kasutatava monitori omadustest tulenevalt veidi erineda aga esitatud kirjeldus on üldist laadi, seega on võimalik, et pole mainitud kõiki kauba omadusi. 
 3. Ostja nõustub, et poes elektrooniliselt tellimust esitades kohustub ta tasuma kauba eest tellimuses märgitud hinna. 
 4. Hinnad Domo.ee veebipoes ja tellimuses on näidatud eurodes koos käibemaksuga. Näidatud kaupade hinnad ei sisalda nende kättetoimetamise kulusid, mille tasub Ostja ja mis näidatakse tellimuse vormistamise käigus.
 5. Domo.ee müüb kaupu, mis vastavad tellimuses sätestatud tingimustele. Juhul, kui Ostjale üleantud kaup ei vasta tellimuse teatud nõuetele, kohustub Ostja koheselt teavitama Domo.ee telefoni või e-posti teel aadressil Domo.ee ning viimane kohustub astuma kõiki samme olemasolevate puuduste kõrvaldamiseks, kui sellised puudused tekkisid Domo.ee või tema nimel tegutsevate kolmandate isikute süül. Kui Domo.ee ei kõrvalda puudusi Ostjaga kokkulepitud mõistliku aja jooksul on Ostjal õigus pöörduda Tarbijakaitsesse.
 6. Domo.ee kohustused kaupade osas:

6.1. Juhul, kui konkreetsele kaubale on määratud kõlblikkustähtaeg, kohustub Domo.ee müüma sellised kaubad Ostjale nii, et tal oleks reaalne võimalus kaupa kasutada kuni kõlblikkustähtaja lõpuni.

6.2. Domo.ee kohustub andma üle hea kvaliteediga kaubad, mis vastavad tellimuses määratud nõuetele. 

6.3. Domo.ee kohustub tarnima Ostjale tellimuses näidatud kaupade koguse. Domo.ee ei vastuta sel juhul, kui tarnitud kaupade kogus pole täpne seetõttu, et Klient on ise kaupade koguse märkinud valesti Domo.ee Poele esitatud tellimuses.

6.4. Domo.ee esitab Ostjale kõigil juhtudel kaupade sortimendi mis vastab Tellimuses määratud kriteeriumitele.

6.5. Kui tellimuses on tootekomplekt, vastutab Domo.ee selle eest, et Klient saab kõik komplekti kuuluvad esemed (lisad).

6.6. Kaubad pakendatakse vastavalt nende tüübile nii, et neid saab hiljem eesmärgipäraselt kasutada.

7. Kõikidele Domo.ee kaupadele antakse garantii. Tootja poolt antud garantiiperiood on näidatud tootekirjelduses, aga kui see puudub, kehtib tootele seaduse alusel 24 kuuline garantii. Juriidilistele isikutele kehtib 12 kuuline garantiiperiood.

 

V. Tasumise kord ja tähtajad

1. Klient tasub tellitud kaupade eest ühel järgnevatest viisidest:

 • Epanganduse teel;
 • Sularahas kauba kättetoimetanud kullerile;
 • Tavalise pangaülekandega ühele meie kontodest (juurdepääs vaid juriidilistele isikutele);
 • Krediit- või deebetkaardiga.

Ettevõte jätab endale õiguse muuta tasumise viise või piirata tasumist teatud viisil.

2. Kui Klient valib tasumise internetipanga kaudu, on ta kohustatud tasuma kauba eest viivitamatult peale tellimise esitamist, vastasel juhul kaotab ta kauba kättetoimetuse tähtajaga seotud pretensioonide esitamise õiguse, kuna Domo.ee alustab tellimuse täitmist hetkest, kui on saanud kinnituse, et kauba eest on tasutud (välja arvatud juhud, kui valitakse tasumine kauba kättesaamisel).

3. Kui Klient valib tasumise kauba kättesaamisel, saadetakse tellitud kaubad Ostjale välja pärast temaga ühenduse võtmist, kui veendutakse, et tellimus on tõene ja kättetoimetusaadress on korrektne.

4. Kui Osstja on rohkem kui kolm korda tagastanud kõik kaubad, jätab Pood endale õiguse piirata tasuta kättetoimetamise võimalust ja kaupade eest tasumise võimalust kättesaamise kohas.

5. Kui Ostja ei ole rohkem kui kolm korda võtnud kaupu pakiautomaadist, jätab ettevõte endale õiguse piirata tasuta kättetoimetamise võimalust ja kaupade eest tasumise võimalust kättesaamise kohas.

 

VI. Kaupade kättetoimetamine

 1. Domo.ee kohustub toimetama Kaubad Ostjale mitte hiljem kui 2 – 5 tööpäeva jooksul alates tellimuse täitmise kinnituse saatmisest Ostjale. Seda tähtaega ei kohaldata siis, kui Domo.ee laos puudub vajalik kaup, kuid sel juhul informeeritakse Ostjat, et kaup pole saadaval. Lisaks nõustub Ostja, et erakorralistel juhtudel võib kaupade tarnimine viibida ettenägematutel asjaoludel. Sellel juhul kohustub Domo.ee teavitama Ostjat viivitamatult ja kooskõlastama kaupade tarnimise küsimuse. Kaupade tarnetähtajad on esitatud iga kauba kirjelduses.
 2. Ostja kohustub kauba tellimise käigus ja kullerteenuse valimisel näitama täpse kättetoimetamise aadressi.
 3. Ostja kohustub ise kauba vastu võtma. Kui Ostjal pole võimalik ise kaupu vastu võtta, aga kaubad on toimetatud tellimuses kinnitatud Ostja esitatud aadressile, ei ole Ostjal õigust esitada Domo.ee Poele pretensioone kauba üleandmise asjus mittesobivale isikule.
 4. Domo.ee Poest tellitud kaubad tarnib volitatud kullerifirma (lähemat teavet leiate Poe menüü punktist “Kaupade kättetoimetamine”) või need toimetatakse pakiautomaati. Ostja võib soovi korral kaupade kättetoimetamise kuupäeva või muud Domo.ee pakutavad teenused valida tellimuse esitamise ajal. See informatsioon esitatakse Ostjale saadetavas tellimuse kinnituses. Kui Ostja ei saa eelnevalt kokkulepitud ajal kaupa vastu võtta, on ta kohustatud sellest viivitamatult teavitama klientide teenindamise osakonda (kontaktandmeid otsige Poe menüü punktist “Kontaktid”).
 5. Kui kullerifirmal ei õnnestu kaupa Ostja süül või kullerifirmast johtuvatel põhjustel  Ostjale üle anda kokkulepitud ajal, kooskõlastab kullerifirma Ostjale sobiva uue kättetoimetamise aja. Korduv kättetoimetamine on võimalik maksimaalselt kaks korda.  Kui Klient pole olnud kauba kättesaamiseks kohal kolm korda, tagastatakse tellitud kaup Domo.ee Poodi ja Kliendil ei ole õigust esitada pretensioone seoses kaupade kättetoimetamisega või hilinenud kättetoimetamisega. Lisaks ei vastuta Domo.ee mingil juhul tarnimistähtaja rikkumise eest, kui kauba kättetoimetamine viibib või kaup toimetatakse Kliendini hilinemisega Kliendi süül või Kliendist sõltuvatel põhjustel.
 6. Klient on kohustatud Domo.ee Poodi viivitamatult e-posti teel teavitama, kui kaup või pakend on tarnimise ajal kahjustada saanud, kui saadud kaup ei vasta esitatud tellimusele, kui kaup on saadetud vales koguses või on saadetud mittetäielik komplekt.
 7. Klient on kohustatud igal juhul kohe reageerima, kui kättetoimetatud kauba pakend on muljutud, märg või muul viisil kahjustunud. Sel juhul tuleb Ostjal kulleri juuresolekul teha üleandmisdokumendile vastav märkus või koostada puuduste kohta eraldi akt. Kui seda pole tehtud, ei kanna Domo.ee vastutust kauba rikkumise eest juhul, kui need rikkumised olid tingitud pakendi rikkumisest, millest Ostja ei ole kauba kättesaamisel teada andnud. 
 8. Kui Ostja avastab peale kauba kättesaamist, et komplekt on mittetäielik või kauba värv, mõõdud ei vasta tellitud kaubale, kaup või selle kaubanduslik välimus on rikutud, peab ta sellest viivitamatult teavitama Domo.ee Poodi.

 

VII. Kauba tagastamine

 1. Kui ostetud kaubad Ostjale ei sobi või ei meeldi, võib ta mittekasutatud, kvaliteetse kaubad tagastada 14 päeva jooksul, alates saadetise kättesaamise päevast. DOMO klubi liikmed võivad tagastada internetipoest ostetud kaubad 30 päeva jooksul.
 2. Soovides kauba tagastada peab Ostja täitma Tagastamise vormi, kasutades oma viimase ostu informatsiooni.
 3. Teave kauba tagastamise protsessi kohta saadetakse Ostjale epostitsi.
 4. Kaupade tagastamine on võimalik ainult siis, kui tagastavad kaubad vastavad järgmistele nõuetele:
  • kaupa pole kasutatud;
  • kaup pole kaotanud kaubanduslikku välimust;
  • kaup ei ole rikutud;
  • kauba tarbimisomadused on säilinud;
  • kaup on samas komplektsuses, originaalses, rikkumata pakendis nagu Ostja selle sai.
 5. Kauba vaatamiseks vajalikke pakendimuutusi ei peeta oluliseks rikkumiseks või kaubandusliku välimuse kaotuseks., kuid igal juhul tuleb kaubad tagastada originaalpakendis.
 6. Kaubad tagastatakse peale Ostja poolt Domo.ee veebilehel esitatud vormi täitmist, kus peab olema märgitud mida tagastatakse ja tagastamise põhjus ning kauba saatmine Müüjale Domo.ee. Kuni tagastatud kauba Müüjale üleandmiseni lasub kauba kahjustumise risk Ostjal.
 7. Praakkauba tagastamine toimub samas korras kui “KAupade tagastamine”. Ainuke erinevus on see, et kaupade tagastamise vormil peab Ostja valima ja linnukesega märkima fraasi “Praakkaup”
 8. Tagastatav kaup peab olema korralikult pakitud, sellele peab lisama faktuurarve või selle koopia, saadetis peab olema täiendavas kaitsepakendis (transpordipakendis, nt kastis või turvaümbrikus). Kaup soovitatakse tagastada samas pakendis millega see saadi.
 9. Sel ajal, kui saadetis on ostjalt meie poole teel, vastutab saadetise turvalisuse eest saatja, seega palume pakkida kaup (-ad) turvaliselt. Kui tagastatud kaup on teel meile purunenud või kahjustatud, siis raha selle eest ei tagastata, seega pakkige purunevad esemed (klaas, keraamika jne) eriti turvaliselt.
 10. Raha tagastatud kaupade eest kantakse Ostja näidatud pangakontole võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui 14 päeva peale kauba kättesaamist.
 11. Kaubad võidakse tagastada või vahetada vaid juhul, kui need vastavad käesolevate reeglite 4. punktis esitatud nõuetele.

 

 VIII. Kommentaaride postitamine 

 1. Kõik kommentaaride postitamise reeglid kehtestab ja nende täitmist kontrollib Domo.ee. Mistahes kommentaari postitamine veebipoes Domo.ee tähendab automaatselt nõustumist kõigi Domo.ee poolt kehtestatud kommentaaride postitamise reeglitega. 
 2. Domo.ee omab igal juhul õigust eemaldada kommentaarid, mis rikuvad nii Eesti Vabariigi seadussätteid, teiste isikute õigusi kui ka kommentaaride postitamise reegleid. Samas jätab Domo.ee endale õiguse eemaldada mistahes kommentaarid omal äranägemisel. 
 3. Iga isik, kes postitab oma kommentaari Domo.ee veebipoes, kinnitab, et tema kommentaar ei kahjusta ega riku mingeid kolmandate isikute õigusi ning võtab endale vastutuse oma tegude eest, mis rikuksid eelpool nimetatud kinnitusi.

 

IX. Muud sätted

 1. Kõik teated Domo.ee veebipoele tuleb saata e-posti aadressil info@domo.ee või edastada telefonil +372 634 73 71.